Tekniske Spesifikasjoner


Alle data og bilder tilhørende denne siden er forsvunnet


"Fotografen" nekter å uttale seg og påstår han har fått munnkurv av ledelsen i rederiet.
Admiral Nilsen undersøker saken.